^Powrót na góre
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Organizacja

W naszym przedszkolu jest 6 grup, każda grupa ma swoją nazwę są to: Krasnoludki, Skrzaty, Biedronki,  Motylki, Misie i Gwiazdeczki.
Podstawę programową wychowania przedszkolnego realizujemy w oparciu o program „Nasze przedszkole”, program wychowawczy, program adaptacyjny „Mój pierwszy dzień w przedszkolu”, program do pracy  indywidualnej z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym „Każdy ma szansę”. Realizujemy także programy: „Kubusiowi przyjaciele natury” (mający na celu propagowanie zdrowego stylu życia), „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato wole wodę”,
Nasze przedszkole jest placówką z wieloletnią tradycją, dbającą o wszechstronny rozwój i dobre przygotowanie naszych wychowanków do podjęcia nauki w szkole. Najważniejsze dla nas jest podmiotowe traktowanie dzieci i indywidualna praca dostosowana do ich potrzeb, możliwości i zainteresowań. W pracy z dziećmi stosujemy ciekawe metody pracy. Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgonie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym z dużym naciskiem na współpracę z domem rodzinnym.
Dzieci w przedszkolu uczą się wyrażania swoich potrzeb i uczuć, poczucia własnej wartości, koleżeństwa, prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Rozwijamy postawy twórcze u dzieci, stosujemy aktywizujące metody pracy, umożliwiamy kontakt ze sztuką.
Dzieci biorą udział w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu oraz wyjeżdżają do teatrów w Łodzi i Sieradzu, uczestniczą w audycjach muzycznych organizowanych  przez Łódzkie Towarzystwo Muzyczne, chodzą do muzeum, biblioteki, kina.
Wzmacniamy rodzinne więzi i włączamy rodziców do procesu wychowawczego. Rodzice są partnerami przedszkola, wspólnie organizujemy uroczystości przedszkolne, rodzice są uczestnikami tych uroczystości nie tylko widzami (duże zaangażowanie
w uroczystość Pasowania na przedszkolaka, wspólne zabawy andrzejkowe, wieczór wigilijny i wspólne śpiewanie kolęd, rodzice opowiadają jak wyglądały ich wigilie z dzieciństwa, zabawy i zawody podczas pikniku rodzinnego, występy dla dzieci z okazji Dnia Dziecka). Ponadto rodzice przychodzą do poszczególnych grup i czytają dzieciom książki, opowiadają o swojej pracy zawodowej, o swoich pasjach.

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Warcie Rights Reserved.