^Powrót na góre
logo
  
  
  
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Get Adobe Flash player

Wyniki Konkursu Recytatorskiego „Jesteśmy Polakami’ organizowanego w Publicznym Przedszkolu w Warcie w dniu 09.05.2017r.

W konkursie wzięło udział  25 dzieci, które zaprezentowały utwory poetyckie, Wandy Chotomskiej, Marii Konopnickiej, Joanny Białobrzeskiej, Czesława Janczarskiego, Tadeusza Kubiaka, Antoniego Słonimskiego, Ireny Salach, Włodzimierza Domeradzkiego, oraz Władysława Bełzy.

Jury w składzie:

 •  Wicedyrektor ds. przedszkola p. Dorota Banasiak,
 •    nauczyciel  - polonista p.  Julia Rządkowska

 Wyłoniło zwycięzców:

W kategorii dzieci 3, 4- letnich

 • I miejsce zdobyła Maria Zatorska
 • II miejsce zdobyła Kornelia Lepczyńska
 • III miejsce zdobyła Maria Falkowska oraz Janina Kubisiak

 W kategorii dzieci 5, 6 – letnich

 • I miejsce zdobyła Patrycja Wazner 
 • II miejsce zdobyła Maja Gaj
 • III miejsce zdobyła Amelia Wrońska oraz Antonina Gabryś

Ponadto Jury przyznało wyróżnienia, które otrzymali: Wojciech Bartczak, Hanna Maćczak, Faustyna Woźniak, Igor Wojciechowski, Martyna Sobczak.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe  dyplomy za udział w konkursie.

Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie dzieci, wszystkim  gratulujemy. 

Wyniki rodzinnego konkursu „Mozaikowa pisanka” – ozdabianie pisanek figurami geometrycznymi.

 

Komisja konkursowa zdecydowała, iż wszyscy uczestnicy zostaną wyróżnieni ze względu na zastosowanie różnorodnych technik plastycznych.

Wyróżnieni uczestnicy:

Grupa „Pszczółki”

Pola Augustyniak

Grupa „Słoneczka”

Kalina Angerman

Stanisław Cegiełka

Łucja Dorabiała

Jakub Kędzia

Cezary Raźniewski

Otylia Rzepnicka

Szymon Sobczyk

Nadia Świniarska

Maja Wielgus

Grupa „Motylki”

Wioletta Dorabiała

Maja Gaj

Zuzanna Greber

Maja Grzelak

Barbara Kwapisz

Marita Rudecka

Amelia Wrońska

Grupa „Krasnoludki”

Amelia Andrzejczak

Samuel Dorabiała

Antonina Gabryś

Inga Marciniak

Patrycja Wazner

Grupa „Skrzaty”

Marika Bednarek

Adam Frankowski

Amelia Jagieła

Agata Kaczmarek

Błażej Kalwaciński

Jakub Klimczak

Oliwia Popiełkiewicz

Faustyna Woźniak

Każdy z wyróżnionych przedszkolaków otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Warcie.

Dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.

Wyniki konkursu „Jesienne cyferki”

Grupa „Biedronki”

I miejsce- Aleksandra Bartczak

II miejsce- Filip Osetek

III miejsce- Oliwia Bartczak

 

Grupa „Słoneczka”

I miejsce- Nikola Frycie

II miejsce- Otylia Rzepnicka

III miejsca- Maja Wielgus, Nadia Świniarska

 

Grupa „Motylki”

I miejsce- Marita Rudecka

II miejsce- Amelia Wrońska

 

Grupa „ Krasnoludki”

I miejsce- Patrycja Wazner

II miejsce- Aleksander Szczęsny

III miejsce- Samuel Dorabiała

 

 Grupa „Skrzaty”

I miejsce- Hubert Gmiąt

II miejsce- Błażej Kalwaciński

III miejsce- Kacper Puś

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymują wyróżnienia.

Nagrody i dyplomy uczestnicy konkursu otrzymają 8 grudnia 2015 r.

 

Gratulujemy!!!

Regulamin konkursu plastycznego "Jesienne cyferki"

(Konkurs ma charakter rodzinny, pracę wykonują dzieci  wraz z wybranym członkiem rodziny)

I. Organizator konkursu plastycznego:

Publiczne Przedszkole w Warcie

II. Cele konkursu:

utrwalenie symboli matematycznych,

rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,

wzmacnianie więzi rodzinnych,

współpraca z rodzicami.

III. Warunki uczestnictwa:

Uczestnicy konkursu: Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z Publicznego Przedszkola w Warcie wraz z wybranymi członkami rodziny.

Tematyka: "Jesienne cyferki"

Technika pracy: dowolna/ dzieci wspólnie z rodzicami wykonują pracę w domu i przynoszą do wychowawców grup. Cyferki powinny być wykonane z materiałów przyrodniczych i darów natury tj. liście, nasiona, patyczki, ziarna zbóż, zasuszone kwiaty i inne dary natury.

Metryczka: Każda praca powinna posiadać metryczkę. Na odwrocie pracy należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, imię rodzica/opiekuna.

Format prac: A4.

Termin: Prace należy składać terminie do dnia 30 listopada 2015 u wychowawców grup

IV. Rozstrzygnięcie konkursu. Nagrody:

Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace w każdej grupie w przedszkolu.

Pod uwagę brane będą przede wszystkim: pomysłowość i oryginalność pracy,  różnorodność wykorzystanych materiałów przyrodniczych, wyeksponowanie jesiennych kolorów, widoczny wkład pracy dziecka.

Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w widocznym miejscu w naszym przedszkolu.

 Autorzy prac nagrodzonych oraz wyróżnionych otrzymają drobne nagrody rzeczowe i dyplomy.

 Wręczenie nagród nastąpi  08.12.2015 r.

Zachęcamy do udziału w naszym konkursie!!!

Wyniki rodzinnego konkursu

Znamy laureatów konkursu „Bohaterowie baśni i bajek- konkurs na pacynkę, kukiełkę i marionetkę ”.

Komisja w składzie:
przewodnicząca:
- Dorota Banasiak - wicedyrektor ds. przedszkola w ZSP,
członkowie:
- p. Dorota Gaj- Ciupa - nauczyciel plastyki i muzyki w Szkole Podstawowej w Warcie,           
- p. Anita Wiśniewska - przedstawiciel Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Warcie
- p. Elżbieta Woźniak - nauczyciel Publicznego Przedszkola w Warcie
wyróżniła wszystkich uczestników konkursu.Serdecznie gratulujemy wszystkim rodzinom, które wzięły udział w konkursie i wykonały piękne, ciekawe prace.
Do konkursu zgłosiło się 29 osób, które wykonały pacynkę, kukiełkę lub marionetkę.

Oto lista wszystkich wyróżnionych uczestników:

Grupa „Słoneczka”

 • Stanisław Cegiełka
 • Julia Chmiela
 • Antonina Hesse                                                                           
 • Faustyna Woźniak

Grupa „ Krasnoludki”

 • Iga i Olga Astemberg
 • Antonina Gabryś
 • Bartosz Walkowski
 • Stanisław Zimoch

Grupa „Biedronki”

 • Błażej Kalwaciński
 • Małgorzata Kubik
 • Oskar Kwapisz
 • Igor Olejnik
 • Ernest Stasiak
 • Amelia Wróblewska

Grupa „ Skrzaty”                                                                

 • Roksana Czarnecka
 • Igor Szurdyga                                     
 • Gabriel Woźniak

Grupa „ Motylki”                

 • Natalia Błaszczyk
 • Nadia Bukowska
 • Jan Cegiełka
 • Jakub Chotomski
 • Antoni Hanszla
 • Natasza Kozłowska
 • Sebastian Serafiński
 • Gabriela Skrzydlak
 • Kacper Sobieraj
 • Tymoteusz Sochacki
 • Jan Spętany

 Każdy z wyróżnionych przedszkolaków otrzyma dyplom i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Radę Rodziców Publicznego Przedszkola w Warcie.

Cieszymy się, że w naszym konkursie wzięło udział tak wiele dzieci i zachęcamy do udziału w innych konkursach organizowanych przez przedszkole.

Bohaterowie baśni i bajek - konkurs na pacynkę, kukiełkę i marionetkę

Rodzinny konkurs "Bohaterowie baśni i bajek - konkurs na pacynkę, kukiełkę i marionetkę"

I. Konkurs jest organizowany przez Publiczne Przedszkole w Warcie

II. Cele konkursu: 

 • propagowanie idei głośnego czytania dzieciom 
 • przybliżenie i zainteresowanie przedszkolaków literaturą 
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości 
 • wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadania
 • poznawanie technik budowy lalki teatralnej: kukiełka – lalka osadzona na kiju, marionetka – lalka poruszana przy pomocy sznurków lub drutów, pacynka – lalka nakładana na rękę
 • radość i satysfakcja z tworzenia dzieła plastycznego

III. Regulamin konkursu: 

 • prace wykonują dzieci wspólnie z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami 
 • technika dowolna 
 • forma: praca przestrzenna – kukiełka, pacynka lub marionetka
 • każda praca powinna zawierać metryczkę: tytuł bajki oraz  imię i nazwisko dziecka, które wykonało pracę
 • prace należy dostarczyć do przedszkola (nauczyciela wychowawcy) do 20 marca 2015 roku
 • wszystkie prace będą wystawione w Miejskiej i  Gminnej Bibliotece Publicznej  w Warcie
 • każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę
 • komisja składa się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.
 • dostarczone pomoce przechodzą na własność organizatora.
 • ogłoszenie zwycięzców konkursu odbędzie się 25 marca bieżącego roku. Wyniki konkursu zostaną wywieszone w widocznym miejscu w budynku przedszkola.

Wyróżnione prace zostaną nagrodzone a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie

Copyright © 2013. Przedszkole Publiczne w Warcie Rights Reserved.