Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Cele konkursu:

 • Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci.
 • Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej.
 •  Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez zainteresowanie historią.
 • Promowanie młodych talentów.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, ul. Koźmińska 11

Termin konkursu: 15 maja 2018r., godzina 9.00

Miejsce konkursu:

Warckie Centrum Kultury ul. Tadeusz Kościuszki 9/11, 98-290 Warta
Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać w terminie do dnia 30.04.2018 r. na adres:
Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
ul. Koźmińska 11 , 98-290 Warta
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia nie będą przyjmowane telefonicznie.
Zgłoszenie musi zawierać:
imię i nazwisko ucznia;
tytuł i autora tekstu i melodii piosenki ;
imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna;
nazwę, adres i telefon placówki; pieczątkę i podpis dyrektora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-43)8294125 lub 8294137 od osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu:

mgr Marioli Wawrowskiej, mgr Katarzyny Piaseckiej, mgr Marii Matusiak

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I– III szkoły podstawowej.
 • Każdą placówkę-szkołę, może reprezentować 1 kandydat na każdą pełną 10 uczniów (np. jeżeli w klasach I-III jest łącznie 67 uczniów - szkoła zgłasza do konkursu 6 uczestników).
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór o tematyce związanej z motywem przewodnim konkursu czyli patriotyczny. Patriotyzm należy tu pojmować bardzo szeroko – od małej do dużej Ojczyzny.
 • Organizatorzy proszą, by w doborze repertuaru pominąć utwory popularne powszechnie. Doceniany będzie wybór zarówno autorów, jak i piosenek mniej znanych, ale interesujących, wartych upowszechnienia.

 Uczestnicy oceniani będą w  kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas 1
 • uczniowie klas 2
 • uczniowie klas 3

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. uczestnicy wykonują 1 utwór (tytuł należy podać na formularzu zgłoszeniowym);

2. podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie i na własny koszt;

3. kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich piosenek, bezpośrednio po naradzie Komisji konkursowej.

 KRYTERIA OCENY :

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretację utworu (tempo, intonacja),
 • ogólny wyraz artystyczny,

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
 • Warckie Centrum Kultury

Do pobrania:

Spotkania wychowawców z rodzicami

Przypominamy o zbliżających się spotkaniach wychowawców klas z rodzicami.

 • Spotkanie dla rodziców  klas I – III:  środa, 14 marca 2018r. godz.16.00, przy ulicy Koźmińskiej
 • Spotkanie dla rodziców starszych klas: czwartek, 15 marca 2018r. godz. 16.00, przy ulicy Świętojańskiej

Bezpośrednio po nich zapraszamy Państwa na godz. 17.00 na świetlicę na zapowiadane już wcześniej spotkanie w ramach Szkoła dla rodziców - Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o „tych sprawach”.

Apel z okazji Dnia Kobiet - 8 marca 2018

W czwartek o godz. 10:30 przy ulicy Świętojańskiej odbędzie się uroczysty apel  z okazji Dnia Kobiet. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Samorząd uczniowski 

Szkoła dla rodziców - Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o „tych sprawach”.

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie w ramach „Szkoły dla rodziców”. Tym razem proponujemy temat Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o „tych sprawach”. Uświadamianie  w dziedzinie seksualności,  towarzyszenie w dorastaniu do męskości kobiecości było od pokoleń, i jest nadal, dużym wyzwaniem. Współcześni rodzice mają  konkurencję  w mediach, zwłaszcza w internecie.  Treści, które dzieci tam znajdują są najczęściej nieprawdziwe,  a wręcz szkodliwe, zagrażające ich rozwojowi i zdrowiu.  Rodzic jest najbardziej właściwą osobą do wprowadzania  dziecka i nastolatka w sferę wiedzy o płciowości. Szkoła może być pomocna, ale nigdy w pełni nie zastąpi tu roli  matki lub ojca.   Trzeba więc podejmować to rodzicielskie wyzwanie, nawet, jeśli towarzyszą mu różne obawy. Warto skorzystać  z podpowiedzi jak to robić.  Proponujemy spotkanie  z psycholog szkolną, zajmującą się problematyką rodziny, wychowania, seksualności. Jest ona autorką poradnika dla rodziców:

Rodzice –dzieciom. Rozmowy o seksualności. Trzy etapy, wiele trudności, jedno wyzwanie. Odsyłamy do jego treści na stronę https://fbc.pionier.net.pl/id/oai:www.bc.ore.edu.pl:796.

 • Spotkanie dla rodziców  klas I – III:  środa, 14 marca 2018r. godz.17:00, przy ulicy Koźmińskiej
 • Spotkanie dla rodziców starszych klas: czwartek, 15 marca 2018r. godz. 17:00, przy ulicy Świętojańskiej