Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017/2018

 ZARZĄDZENIE NR 4/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Warcie z dnia 26 września 2017 roku w związku:  z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Zarządzam, co następuje:

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

 • 19 - 21 marca 2018 r. (trzy dni rekolekcji wielkopostnych),
 • 18 - 20 kwietnia 2018 r. (trzy dni - egzamin gimnazjalny),
 • 02 maja 2018 r. (wtorek przed Świętem Konstytucji 3 Maja)
 • 01 czerwca 2018 r.(piątek po Bożym Ciele).

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
mgr Hubert Kamola

Regulamin VIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna"

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Zainteresowanie uczniów poezją, w tym poezją patriotyczną.
 • Upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi.
 • Popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.
 • Rozwijanie zainteresowań twórczością współczesnych polskich poetów.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.
 • Promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Nawiązanie współpracy między placówkami.

ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
OPIEKA MERYTORYCZNA: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
TERMIN KONKURSU: 12 kwietnia 2018, godzina 9:00
MIEJSCE KONKURSU: Warckie Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

Do pobrania:

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Klasy I – III

10.01.2018 r. (środa)

godz. 16.00

ZSP Warta, ul. Koźmińska 11.

 

Klasy IV – VII + oddziały gimnazjalne

11.01.2018 r. (czwartek)

godz. 16.00

ZSP Warta, ul. Świętojańska 5.

Spotkanie z psychologiem - "Czy i na ile rodzice mają wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Praktyczne wskazówki."

Dnia 06.12.2017 r. (środa) godz. 16.00 (w świetlicy szkolnej przy ul. Koźmińskiej 11)  rodzice uczniów klas I - III będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z panią psycholog mgr Anna Putyńską - temat spotkania "Czy i na ile rodzice mają wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Praktyczne wskazówki." Po spotkaniu o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

Dnia 07.12.2017 r. (czwartek) godz. 16.00 (w świetlicy szkolnej przy ul. Świętojańskiej 5)  rodzice uczniów klas IV - VII oraz oddziałów gimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z panią psycholog mgr Anna Putyńską - temat spotkania "Czy i na ile rodzice mają wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Praktyczne wskazówki." Po spotkaniu o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.