Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Cele konkursu:

 • Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci.
 • Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej.
 •  Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez zainteresowanie historią.
 • Promowanie młodych talentów.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, ul. Koźmińska 11

Termin konkursu: 15 maja 2018r., godzina 9.00

Miejsce konkursu:

Warckie Centrum Kultury ul. Tadeusz Kościuszki 9/11, 98-290 Warta
Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać w terminie do dnia 30.04.2018 r. na adres:
Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
ul. Koźmińska 11 , 98-290 Warta
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia nie będą przyjmowane telefonicznie.
Zgłoszenie musi zawierać:
imię i nazwisko ucznia;
tytuł i autora tekstu i melodii piosenki ;
imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna;
nazwę, adres i telefon placówki; pieczątkę i podpis dyrektora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-43)8294125 lub 8294137 od osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu:

mgr Marioli Wawrowskiej, mgr Katarzyny Piaseckiej, mgr Marii Matusiak

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I– III szkoły podstawowej.
 • Każdą placówkę-szkołę, może reprezentować 1 kandydat na każdą pełną 10 uczniów (np. jeżeli w klasach I-III jest łącznie 67 uczniów - szkoła zgłasza do konkursu 6 uczestników).
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór o tematyce związanej z motywem przewodnim konkursu czyli patriotyczny. Patriotyzm należy tu pojmować bardzo szeroko – od małej do dużej Ojczyzny.
 • Organizatorzy proszą, by w doborze repertuaru pominąć utwory popularne powszechnie. Doceniany będzie wybór zarówno autorów, jak i piosenek mniej znanych, ale interesujących, wartych upowszechnienia.

 Uczestnicy oceniani będą w  kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas 1
 • uczniowie klas 2
 • uczniowie klas 3

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. uczestnicy wykonują 1 utwór (tytuł należy podać na formularzu zgłoszeniowym);

2. podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie i na własny koszt;

3. kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich piosenek, bezpośrednio po naradzie Komisji konkursowej.

 KRYTERIA OCENY :

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretację utworu (tempo, intonacja),
 • ogólny wyraz artystyczny,

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
 • Warckie Centrum Kultury

Do pobrania: