Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017/2018

 ZARZĄDZENIE NR 4/2017/2018 Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Warcie z dnia 26 września 2017 roku w związku:  z ustaleniem dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017, poz. 1603) Zarządzam, co następuje:

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 będą:

  • 19 - 21 marca 2018 r. (trzy dni rekolekcji wielkopostnych),
  • 18 - 20 kwietnia 2018 r. (trzy dni - egzamin gimnazjalny),
  • 02 maja 2018 r. (wtorek przed Świętem Konstytucji 3 Maja)
  • 01 czerwca 2018 r.(piątek po Bożym Ciele).

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Warcie
mgr Hubert Kamola