Oddziały Gimnazjalne - strona www

Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Regulamin VIII Regionalnego Konkursu Recytatorskiego "Tu wszędzie jest moja Ojczyzna"

CELE KONKURSU:

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
 • Zainteresowanie uczniów poezją, w tym poezją patriotyczną.
 • Upowszechnianie poezji jako szczególnej formy wypowiedzi.
 • Popularyzowanie piękna i wartości kultury narodowej.
 • Rozwijanie zainteresowań twórczością współczesnych polskich poetów.
 • Rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich.
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji.
 • Promowanie sztuki żywego słowa w środowisku szkolnym.
 • Kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
 • Nawiązanie współpracy między placówkami.

ORGANIZATOR KONKURSU: Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
OPIEKA MERYTORYCZNA: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu
TERMIN KONKURSU: 12 kwietnia 2018, godzina 9:00
MIEJSCE KONKURSU: Warckie Centrum Kultury, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta

Do pobrania:

26 finał WOŚP

14 stycznia 2018 roku ruszył 26 Finał WOŚP. W tym roku zbieraliśmy na wyrównanie szans w leczeniu noworodków. Sztab mieścił się w ZSP przy ul. Świetojańskiej i składał się z wolontariuszy z klas III oddziałów gimnazjalnych oraz klas VII. 

Zebraliśmy 17081,00 zł

Pięknie dziękujemy każdemu, kto w ten wyjątkowy dzień okazał swoje wielkie serce. Do zobaczenia za rok.

Sie ma

SPOTKANIE Z RODZICAMI

Klasy I – III

10.01.2018 r. (środa)

godz. 16.00

ZSP Warta, ul. Koźmińska 11.

 

Klasy IV – VII + oddziały gimnazjalne

11.01.2018 r. (czwartek)

godz. 16.00

ZSP Warta, ul. Świętojańska 5.

Spotkanie z psychologiem - "Czy i na ile rodzice mają wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Praktyczne wskazówki."

Dnia 06.12.2017 r. (środa) godz. 16.00 (w świetlicy szkolnej przy ul. Koźmińskiej 11)  rodzice uczniów klas I - III będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z panią psycholog mgr Anna Putyńską - temat spotkania "Czy i na ile rodzice mają wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Praktyczne wskazówki." Po spotkaniu o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.

Dnia 07.12.2017 r. (czwartek) godz. 16.00 (w świetlicy szkolnej przy ul. Świętojańskiej 5)  rodzice uczniów klas IV - VII oraz oddziałów gimnazjalnych będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z panią psycholog mgr Anna Putyńską - temat spotkania "Czy i na ile rodzice mają wpływ na sukces edukacyjny dziecka. Praktyczne wskazówki." Po spotkaniu o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie z wychowawcami klas.