Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

REGULAMIN VI REGIONALNEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO rok szkolny 2017/2018 „WŚRÓD GRECKICH BOGÓW I BOHATERÓW MITOLOGII”

OGÓLNE  CELE  KONKURSU:

 • Propagowanie wiedzy o kulturze antycznej;
 • Rozwijanie umiejętności budowania i wygłaszania publicznych wystąpień podporządkowanych konkretnym celom;
 • Zainteresowanie uczniów kulturą antyczną i jej osiągnięciami;

 CELE  SZCZEGÓŁOWE:

 Uczeń powinien:

 • Znać wierzenia starożytnych Greków;
 • Rozumieć rolę mitów i ich przesłanie;
 • Rozumieć związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii greckiej;
 • Wyjaśniać znaczenie porównań, symboli i innych środków językowych wywodzących się z mitologii greckiej;

 OPIEKA MERYTORYCZNA : WODN w Sieradzu

ZASADY  UCZESTNICTWA:

1.      Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VI szkoły podstawowej.

2.      Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników.

3.      Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2018 r. o godz. 9.00

w Zespole Szkół Publicznych – Szkole Podstawowej  w Warcie.

4.       Przebieg konkursu:

 Etap I – (PRZEBRANIE + PRZEMOWA) wygłoszenie prezentacji, podczas której uczestnik wcieli się w rolę mitologicznego bohatera. Należy przygotować krótką przemowę (maksymalnie 3 min.), przedstawić się jako wybrana postać – np. bóg, bogini, bohater. Uczestnicy będą mieli możliwość wcześniejszego przygotowania – przebrania się.

Punktacji podlegać będzie:

wypowiedź – forma i sposób wypowiedzi (w tym poprawność językowa), adekwatność treści wypowiedzi do prezentowanej postaci,  ramy czasowe,

strój – pomysłowość, sposób wykonania, atrybuty.

Uczestnik w tym etapie uzyskać może maksymalnie 15 punktów. Wyniki tego etapu ogłoszone zostaną bezpośrednio po prezentacji.

Etap II – test ze znajomości mitologii; czas na rozwiązanie testu 30 minut. Uczestnicy będą rozwiązywać test w sali informatycznej przy użyciu komputera.

 Suma punktów z etapu I oraz II wyłoni zwycięzcę.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów odbędzie się w dniu konkursu, po zakończeniu obu etapów.

5.      Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 28 maja 2018 r.,  przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia:

·        pocztą tradycyjną na adres Szkoły Podstawowej w Warcie (98-290 Warta, ul. Koźmińska 11)

·        lub faksem na numer (43) 829-41-37

 ·      lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 6.      Wzór karty zgłoszenia w załączeniu (format PDF).

 7.      Wszelkich informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu: Beata Łuczak, Julia Rządkowska (tel.43 829 41 37)

 JURY:
1. Komisję konkursową powołuje organizator.

2. W skład komisji wchodzą :

 • Ilona Lewandowska - polonistka, konsultant WODN w Sieradzu;
 • Barbara Neyman polonistka;
 • Jan Olszewski - polonista, wieloletni instruktor zespołu teatralnego, reżyser teatrów dzieci i młodzieży.

 ZAKRES  MATERIAŁU:

 mity wg „Mitologii” Jana Parandowskiego                

 • Narodziny świata,
 • Hermes,
 • Hefajstos,
 • Charyty,
 • Atena,                    
 • Legendy kreteńskie – Dedal i Ikar,
 • Bogowie światła i powietrza,
 • Legendy korynckie – Syzyf,
 • Asklepios (Eskulap),
 • Królestwo morza – w tym Posejdon, Amfitryta,
 • Królestwo piekieł,
 • Herakles,
 • Nimfy,
 • „Przygody Odyseusza” Jana Parandowskiego (bez wojny trojańskiej);

(obowiązują wszystkie terminy pojawiające się w powyższych mitach, bohaterowie, miejsca, związki frazeologiczne).

Organizator: Zespół Szkół Publicznych w Warcie – Szkoła Podstawowa
w Warcie przy współpracy z WODN w Sieradzu

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ DLA UCZNIÓW KLAS I-III

Cele konkursu:

 • Popularyzacja pieśni patriotycznych i żołnierskich wśród dzieci.
 • Rozwijanie zamiłowania do śpiewu, jako jednej z form działalności muzycznej.
 •  Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka - patrioty poprzez zainteresowanie historią.
 • Promowanie młodych talentów.

Organizator konkursu:

Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie, ul. Koźmińska 11

Termin konkursu: 15 maja 2018r., godzina 9.00

Miejsce konkursu:

Warckie Centrum Kultury ul. Tadeusz Kościuszki 9/11, 98-290 Warta
Zgłoszenia udziału w konkursie należy nadsyłać w terminie do dnia 30.04.2018 r. na adres:
Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
ul. Koźmińska 11 , 98-290 Warta
lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenia nie będą przyjmowane telefonicznie.
Zgłoszenie musi zawierać:
imię i nazwisko ucznia;
tytuł i autora tekstu i melodii piosenki ;
imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna;
nazwę, adres i telefon placówki; pieczątkę i podpis dyrektora.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0-43)8294125 lub 8294137 od osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg konkursu:

mgr Marioli Wawrowskiej, mgr Katarzyny Piaseckiej, mgr Marii Matusiak

ZASADY UCZESTNICTWA:

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas I– III szkoły podstawowej.
 • Każdą placówkę-szkołę, może reprezentować 1 kandydat na każdą pełną 10 uczniów (np. jeżeli w klasach I-III jest łącznie 67 uczniów - szkoła zgłasza do konkursu 6 uczestników).
 • Uczestnicy przygotowują do prezentacji jeden utwór o tematyce związanej z motywem przewodnim konkursu czyli patriotyczny. Patriotyzm należy tu pojmować bardzo szeroko – od małej do dużej Ojczyzny.
 • Organizatorzy proszą, by w doborze repertuaru pominąć utwory popularne powszechnie. Doceniany będzie wybór zarówno autorów, jak i piosenek mniej znanych, ale interesujących, wartych upowszechnienia.

 Uczestnicy oceniani będą w  kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas 1
 • uczniowie klas 2
 • uczniowie klas 3

Po upływie wyznaczonego terminu, zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

PRZEBIEG KONKURSU:

1. uczestnicy wykonują 1 utwór (tytuł należy podać na formularzu zgłoszeniowym);

2. podkład muzyczny uczestnicy konkursu organizują we własnym zakresie i na własny koszt;

3. kolejność prezentacji konkursowych ustala Organizator.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich piosenek, bezpośrednio po naradzie Komisji konkursowej.

 KRYTERIA OCENY :

 • dobór repertuaru,
 • znajomość tekstu,
 • interpretację utworu (tempo, intonacja),
 • ogólny wyraz artystyczny,

Organizatorzy:

 • Zespół Szkół Publicznych – Szkoła Podstawowa w Warcie
 • Warckie Centrum Kultury

Do pobrania:

Spotkania wychowawców z rodzicami

Przypominamy o zbliżających się spotkaniach wychowawców klas z rodzicami.

 • Spotkanie dla rodziców  klas I – III:  środa, 14 marca 2018r. godz.16.00, przy ulicy Koźmińskiej
 • Spotkanie dla rodziców starszych klas: czwartek, 15 marca 2018r. godz. 16.00, przy ulicy Świętojańskiej

Bezpośrednio po nich zapraszamy Państwa na godz. 17.00 na świetlicę na zapowiadane już wcześniej spotkanie w ramach Szkoła dla rodziców - Jak rozmawiać z dziećmi i nastolatkami o „tych sprawach”.

Apel z okazji Dnia Kobiet - 8 marca 2018

W czwartek o godz. 10:30 przy ulicy Świętojańskiej odbędzie się uroczysty apel  z okazji Dnia Kobiet. W tym dniu obowiązuje strój galowy.

Samorząd uczniowski