Aktualności

Przedszkole - strona www

BIP

e-Dziennik

Kronika szkolnych wydarzeń

Hymn szkolny


Tu, gdzie płynie rzeka Warta
Jest miasteczko ukochane.
W nim ma szkoła sercu bliska,
Ja jej wierny pozostanę.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Tu koledzy, koleżanki,
Me przyjaźnie i rozterki.
Tu zdobywam wiedzę wszelką,
By wyruszyć w świat szeroki.

Ref. Patronem naszym Stanisław Skarżyński
Chciałbym być wielkim, takim jak był On,
By sławić imię naszej, drogiej Szkoły,
By pamięć o Nim żywa była wciąż.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Kl. I – III  godz. 8.00 - ul. Koźmińska

Msza św. dla kl. I-VII i kl. II oddziałów gimnazjalnych o godz. 9.00

Kl. IV – VII i kl. II oddziałów gimnazjalnych godz. 10.00

Festiwal Wiedzy i umiejętności

Daliśmy początek nowej tradycji! Zorganizowaliśmy Festiwal Wiedzy i Umiejętności oraz ustanowiliśmy nagrodę w postaci Przechodniego Pucharu o nazwie STACH. Nazwa Pucharu nawiązuje do imienia naszego patrona, Stanisława Skarżyńskiego. A festiwal bierze swój początek w Gimnazjadzie, która po dwuletniej przerwie, na wniosek uczniów, została reaktywowana w rozszerzonej formule, którą nazwaliśmy festiwalem. Ogromną wartością  przedsięwzięcia jest zaangażowanie uczniów. Na każdym etapie realizacji projektu i w różnych jego obszarach aktywność dzieci i młodzieży była tak duża, że można nazwać ją „pospolitym ruszeniem”. Były po drodze spięcia, wzajemne rozczarowania, niedoskonałości, ale w kontekście końcowego efektu znaczą tyle co trudne, ale pouczające doświadczenie.  

Czytaj więcej...

TERMINY DOTYCZĄCE KLASYFIKACJI KOŃCOWOROCZNEJ w roku szkolnym 2017/2018

Rada zatwierdzająca klasyfikację końcowo roczną - 18.06.2018 r.

Terminy wystawiania oceny proponowanej (dotyczy klas I – VII):
13.06.2018 r. - wystawienie oceny proponowanej;
14.06.2018 r. - przekazanie informacji rodzicom;
15.06.2018 r.  - termin składania odwołań;
18.06.2018 r. - egzamin, ostateczne ustalenie oceny końcowo rocznej.
Terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie niedostatecznej - na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną – 18.05.2018 r.

REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „WŁADCY POLSKI – Kazimierz III Wielki” DLA KLAS IV-VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

I.Zasady ogólne.

1.Gminny Konkurs Historyczny „Władcy Polski” jest organizowany  cyklicznie przez szkoły podstawowe z terenu gminy Warta. 

2.Pierwszą edycję konkursu pt ,,Władcy Polski – Władysław Łokietek” przeprowadziła  Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Rossoszycy. 

3.Tegoroczna edycja zatytułowana,, Władcy Polski – Kazimierz III Wielki” organizowana jest przez Szkołę Podstawową im. kpt. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Warcie.

4.Cele konkursu: 

 • rozbudzanie zainteresowania historią Polski, ze szczególnym 
 • uwzględnieniem roli wybitnych władców z dynastii Piastów i Jagiellonów; 
 • kształtowanie szacunku wobec historii swojego państwa; 
 • popularyzowanie wiedzy dotyczącej życia i działalności władców Polski; 
 • promowanie wartości demokratycznych i kształtowanie postaw  patriotycznych przy poszanowaniu dla praw innych narodów; 
 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów oraz dostrzeganie i promowanie 
 • młodzieży o ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętnościach; 
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego myślenia o minionych dziejach; 
 • pogłębianie umiejętności posługiwania się ze zrozumieniem pojęciami historycznymi. 

5.Konkurs  kierowany jest do  uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z terenu  gminy Warta.

II.Przebieg konkursu.

1.Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

 • szkolnym;
 • gminnym.

2.Etap szkolny organizowany jest we własnym zakresie przez placówki i w sposób przez nie ustalony.

3.Organizacja etapu gminnego:

 • Szkoły zgłaszają udział w konkursie wypełniając formularz (załącznik nr 1 i nr 2) do 25 maja 2018 roku i przesyłając na adres Zespół Szkół Publicznych w Warcie ul. Koźmińska 11 98-290 Warta lub drogą mailową na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Każdą szkołę reprezentuje maksymalnie 3 uczniów ze szkoły.
 • Etap gminny zostanie przeprowadzony 4 czerwca 2018 roku godz.9.00 w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Warcie przy ulicy Koźmińskiej 11.
 • Uczniowie będą pisać test, na który przeznaczono czas – 60 minut.
 • Prace sprawdzi komisja złożona z nauczycieli szkół biorących udział w konkursie.
 • Laureaci konkursu zostaną nagrodzeni.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

III.Zakres materiału dotyczący życia Kazimierza III Wielkiego:

 • pochodzenie, rodzeństwo,
 • czasy książęce,
 • polityka wewnętrzna i zewnętrzna,
 • małżeństwa,
 • koronacja,  
 • spory z Krzyżakami,
 • ciekawostki i legendy związane z jego życiem,
 • mapa Polski z czasów panowania władcy,
 • śmierć króla,
 • potomkowie.

 IV.Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach konkursu.

Uczeń:

 • ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;
 • umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej, ustala kolejność wydarzeń;
 • dostrzega związki przyczynowo–skutkowe;
 • pracuje z mapą historyczną;
 • wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, mapy, ikonografie, tabele, wykres powiązań między członkami rodziny);
 • finterpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne.

V.Wykaz literatury obowiązującej uczestników na każdym etapie oraz stanowiącej pomoc dla nauczyciela:

 • Szkolne podręczniki nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministra Edukacji Narodowej na poziomie szkoły podstawowej;
 • mapy ilustrujące wydarzenia określone w tematyce konkursu.
 • przykładowe materiały podane przez organizatorów. ( załącznik nr 3)

Szczegółowych informacji udziela
Krystyna Kałużna : tel.602 77 2424
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do pobrania:

KART ZGŁOSZENIA (format pdf, zał 1,2,3)

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Zgodnie z RODO zapoznaj się również z naszą POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Akceptuję pliki cookies oraz POLITYKĘ PRYWATNOŚCI.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk