foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Gościu znużony, gościu zmęczony....cieszymy się, że znalazłeś czas odwiedzić nasze strony...

Do pobrania:


Ćwiczenia z edytora tekstu


Tworzenie stron internetowych


Test z HTML-a

1.Nazwa strony WWW znajduje się między znacznikami:
 <HEAD> nazwa strony </HEAD>
 <BODY> nazwa strony </BODY>
 <META> nazwa strony </META>
 <TITLE> nazwa strony </TITLE>
 

2. Chcąc wstawić na stronę WWW plik pies.jpg znajdujący się w folderze FOTO, należy wpisać polecenie:
 <IMG SRC>"foto/pies.jpg"</IMG>
 <IMG SRC="foto/pies.jpg">
 "foto/pies.jpg"
 <IMG SRC="pies">
 

3.Wstaw tekst „Godzina 745rano”
 <p> Godzina 7 <sub> <u> 45 </u> </sub> rano </p>
 <p> Godzina 7 <sup> <i> 45 </i> </sup> rano </p>
 <p> Godzina 7 <sup> <u> 45 </u> </sup> rano </p>
 <p> Godzina 7 <sub> <b> 45 </b> </sub> rano </p>
 

4.Grubość obramowania tabeli ustalamy znacznikiem:
 <size="liczba">
 <border="liczba">
 <width="liczba">
 <right="liczba">
 

5.Który znacznik wstawia tekst po prawej stronie w kolorze czerwonym:
 <P ALIGN="RIGHT"> <FONT COLOR="red">Tekst</FONT></P>
 <FONT ALIGN="RIGHT" COLOR ="red">Tekst</FONT>
 <FONT COLOR ="red" ALIGN="RIGHT" >Tekst</FONT>
 wszystkie odpowiedzi są poprawne
 

6.Strona WWW zaczyna się znacznikiem:
 </HTML>
 <?HTML>
 <HTML>
 <~HTML>
 

7. Strona WWW zapisujemy w pliku nadając mu rozszerzenie:
 .html
 .doc
 .txt
 .docx
 

8. Kolor tła strony ustalamy znacznikiem:
 <color="nazwa koloru">
 <body color =nazwa koloru>
 <body bgcolor="nazwa koloru">
 <head bgcolor="nazwa koloru">
 

9. Wyśrodkowanie akapitu wykonuje się znacznikiem:
 <center>
 <align="center">akapit</align>
 <p align="center">akapit</p>
 <p angin="center">akapit</p>
 

10. Znacznik <B> powoduje:
 podkreślenie tekstu
 przekreślenie tekstu
 ustawienie tekstu jako indeksu górnego
 pogrubienie tekstu
 

11.Który znacznik wstawia odsyłacz do strony www.zspwarta.pl w postaci rysunku szkola.jpg. Plik graficzny znajduje się w katalogu bieżącym:
 <A HREF="www"> <img scr =”szkola.jpg”></A>
 <A HREF="szkola.jpg"> www.zspwarta.pl</A>
 <A HREF="http://www.zspwarta.pl"> <img src=”szkola.jpg”> </A>
 <A HREF="http://szkola.jpg"> www.zspwarta.pl</A>
 

12. Powiększenie czcionki o jeden stopień uzyskuje się znacznikami:
 <small>tekst</small>
 <big>tekst</big>
 <sub>tekst</sub>
 <sup>tekst</sup>
 

13. Język w jakim wyświetlana będzie strona WWW deklaruje się w częśći:
 head
 body
 nie deklaruje się języka wyświetlania strony WWW
 w head lub body (jest to obojętne)
 

14. Polecenie <hr color="red" width="500" size="20" align="right"> spowoduje narysowanie:
 tabeli o wymiarach 500 x 20
 linii czerwonej o długości 500 pikseli i grubości 20 pikseli wyrównanej do prawej strony ekranu
 linii czerwonej o długości 500 cm i grubości 20 cm wyrównanej do lewej strony ekranu
 linii zielonej o grubości 500 pikseli i długości 20 pikseli wyrównanej do prawej strony ekranu
 

15. Animację tekstu polegającą na  przesuwaniu sie tekstu od prawej strony ekranu do lewej uzyskamy stosując polecenie:
 <marquee behavior="slide">tekst</marquee>
 <marquee behavior="scroll">tekst</marquee>
 <marquee behavior="alternate">tekst</marquee>
 <marquee>tekst</marquee>
 

16.Znacznik <BR> powoduje:
 podkreślenie tekstu
 przejście do nowej linijki
 wstawienie obramowania
 powiększenie czcionki o 1 rozmiar
 

17. Którego znacznika nie trzeba kończyć (wyłączać):
 <B>
 <I>
 <U>
 <BR>
 

18. Zmianę kroju czcionki wykonujemy znacznikami:
 <FRONT FACE=rodzaj czcionki>tekst</FRONT>
 <FONT FACE="rodzaj czcionki">tekst</FONT>
 <FONT=rodzaj czcionki>tekst</FONT>
 <FONT="rodzaj czcionki">tekst</FONT>
 

19. Strony WWW nie można zrobić w:
 MS Word
 Notatnik
 Notepad++
 MS Excel
 

20. Wiersz tabeli znajduje się miedzy znacznikami:
 <TABLE>   </TABELA>
 <TR>  </TR>
 <TD>  </TD>
 <W>  </W> 

Copyright © 2018 High School Rights Reserved.