Zespół Szkół Publicznych w Warcie
 

 

Zespół Szkół Publicznych w Warcie; 98-290 Warta; ul. Koźmińska 11, kontakt tel/fax: 438294125 - szkoła, 438294101 - przedszkole

W Zespole Szkół Publicznych realizowany jest projekt „Z ekologią za pan brat - program edukacji ekologicznej”. Wartość ogólna zadania to  28 125,00, natomiast wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi 25 125,00. W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia przyrodnicze z zakresu ekologii, spotkania z leśnikiem, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyjazdy edukacyjne.